Satış ve Danışma Hattı: + 90 (326) 614 00 90

Denetim Faliyetlerimiz ANASAYFA Firma Adı Denetim Faliyetlerimiz

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Denetim faaliyetleri olarak;

 • Antrepo açma, kapatma, daraltma, genişletme, tadilat, adres değişikliği, devir ve elleçleme işlemleri,
 • Antrepolara eşya giriş-çıkış işlemleri,
 • Antrepolarda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespit işlemleri,
 • Geçici İthalat yoluyla ithal edilen  eşyada süre uzatım talepleri,
 • Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki eşyanın süre uzatım talepleri,
 • G.K. 73. Maddeye göre beyannamede yapılacak değişiklikler ile ilgili ön inceleme tespit işlemleri
 • Nihai Kullanıma konu eşyanın teminat çözüm talepleri,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ibra işlemleri,
 • Menşe Mevzuatına ilişkin tespit işlemleri; Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının  ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin tespiti,
 • İthalatçı ülke gümrük idarelerinin talebine istinaden Tedarikçi beyanına  INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın kontrollerinin yapılarak INF4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılması,
 • Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti
 • Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,

ile ilgili tespit ve raporlama işlemlerinin yürütülmesi,